Antidoping Sverige

Behöver jag fortsatt lämna vistelserapportering under pandemin?

Uppdaterad

Ja, vistelserapportering gäller fortsatt för alla idrottsutövare och lag som ålagts kravet om vistelserapportering. Även under COVID-19 pandemin.