Behöver jag söka medicinsk dispens för sjukdomar som kräver behandling med dopingklassad substans eller metod?

Uppdaterad

Ja, men om ansökan ska göras i förväg eller i efterhand beror på vilken nivå du idrottar på. Ta reda på vad som gäller för just dig.

Indelningen vad gäller idrottsutövare på nationell/hög tävlingsnivå respektive övrig idrottsutövare gäller endast i samband med dispensreglerna och tolkas så här:

  • Idrottsutövare på nationell/hög tävlingsnivå ska alltid ansöka om medicinsk dispens.
  • Övriga idrottsutövare omfattas av retroaktiv medicinsk dispens i enlighet med Idrottens Antidopingreglemente.
  • OBS! Idrottsutövare som är utsedda att vistelserapportera av det internationella specialidrottsförbundet (ISF) eller som deltar i tävling särskild listad av berört ISF ska normalt ansöka om medicinsk dispens direkt till sitt ISF eller försäkra sig om att den svenska medicinska dispensen accepteras av ISF.

Om retroaktiv medicinsk dispens

Om du tillhör indelningen övrig idrottsutövare ska du ansöka om medicinsk dispens retroaktivt. Det betyder att om du genomgått en dopingkontroll och analysresultatet påvisar doping/analysresultatet är positivt, kommer du att bli kontaktad och bli ombedd att inkomma med en retroaktiv ansökan om medicinsk dispens där du ska styrka ditt behov av dopingklassad substans/metod. Om den retroaktiva ansökan om medicinsk dispens godkänns, så avförs ärendet.

warning Created with Sketch.