Antidoping Sverige

Vad ska idrottsutövare som vistelserapporterar göra om de har symtom eller testat positivt för COVID-19?

Uppdaterad

De idrottsutövare som ålagts krav om vistelserapportering uppmanas att i sin vistelserapport i ADAMS ange att de smittats eller att de misstänker att de smittats.

Vad gäller övriga utövare som inte vistelserapporterar har vi inte möjlighet att samla in denna typ av information i förväg.