Vilka åtgärder görs för dopingkontroller som genomförs under COVID-19 pandemin?

Uppdaterad

Följande försiktighetsåtgärder har vidtagits i dopingkontrollprocessen i samband med COVID-19 pandemin:

• Fysisk distansering, minst 2 meters avstånd.
• Dopingkontrollfunktionär med minsta symptom deltar ej vid dopingkontroller.
• Dopingkontrollfunktionärer använder munskydd och tillhandahåller och rekommenderar även munskydd till idrottsutövare.
• Munskydd är obligatoriskt om fysisk distansering ej kan hållas
• Ökad handtvätt/handdesinfektion.
• Ökad tillgång av handskar.

Guide taggad med: corona