Hur vanligt är det med anabola steroider?

Uppdaterad

Bruk av anabola androgena steroider (AAS) är ovanligt inom idrotten och inom svensk elitnivå, men desto mer vanligt utanför idrotten. 

Det numerärt största problemet är styrketränande motionärer med kroppsbyggarideal som tar till AAS för att snabbt öka i vikt. Bland motionärer förekommer det att AAS också blir inkörsporten till traditionellt narkotikamissbruk. Idrottsrörelsen har sedan tidigt  80-tal bekämpat doping inom idrotten och även uppmärksammat missbruket av AAS utanför idrotten. Dopingproblemen inom svensk elitidrott är idag små. Att det pågår ett massivt antidopingarbete inom svensk idrott på alla nivåer är en viktig faktor för att upprätthålla en antidopingkultur. Den ökade spridningen av AAS i samhället är dock oroande då det finns risk att problemet spiller över till den organiserade idrotten. 

För mer information kring samhällsdopingen finns organisationer som Dopingjouren och PRODIS (#renhardtraning). 

warning Created with Sketch.