När ska jag rapportera Travel/resor?

Uppdaterad

Du behöver rapportera Travel Entry i ADAMS om du inte kan ange:

  • 60-minutersperiod (Time-slot) och/eller
  • Overnight accomodation

Travel entries är oftast nödvändigt vid längre resor eller om man reser mellan tidszoner. Kom ihåg att du även kan rapportera en Travel entry för kortare resor. Det underlättar planeringen av dopingkontroller.

warning Created with Sketch.