Hur jobbar Molly?

Uppdaterad

När dopingsökhunden Molly är på uppdrag kan det gå till så här:

  • Molly söker exempelvis igenom en träningslokal, där hon söker främst på väskor och skåp. Vid eventuell markering belönas hon med sin gula boll. 
  • Dopingkontrollanten försöker identifiera ägaren av föremålet som Molly markerat på. 

Mollys sökningar används för att förfina våra urval av idrottsutövare i dopingkontrollprocessen. Du kan läsa mer om vår sökhundsverksamhet på hemsidan


Guide taggad med: antidopinghund antidopingsökhund dopinghund
warning Created with Sketch.