Vad är Världsantidopingkoden?

Uppdaterad

Världsantidopingkoden har upprättats av Världsantidopingbyrån WADA och är det överordnade antidopingreglementet. För Sverige har Sveriges Riksidrottsförbund (RF) samt Sveriges Olympiska Kommitté accepterat Världsantidopingkoden, vilket innebär en skyldighet att implementera och uppfylla dess bestämmelser.

Den gällande Världsantidopingkoden trädde i kraft 1 januari 2021. WADA övervakar att alla antidopingorganisationer följer regelverket. 

Dessutom publicerar WADA följande obligatoriska standarder:

  • Den internationella förteckningen över förbjudna substanser och metoder (Dopinglistan).
  • Den internationella kontroll- och utredningsstandarden.
  • Den internationella dispensstandarden.
  • Den internationella laboratoriestandarden.
  • Den internationella standarden för utbildning
  • Den internationella standarden för resultathantering
  • Den internationella integritetsskyddsstandarden.
  • Efterlevnad av kodens krav.

Läs om den gällande Världsantidopingkoden

Guide taggad med: Koden World anti-doping code
warning Created with Sketch.