Vad är WADA?

Uppdaterad

WADA, Världsantidopingbyrån, är en internationell organisation vars mål är en värld där alla idrottare tävlar rent. WADA försvarar etiken i idrotten och säkerställer idrottarnas rättsskydd. WADA:s uppgift är även att harmonisera antidopingarbetet i världen.

WADA (World Anti-Doping Agency) grundades 1999 och dess huvudkvarter ligger i Montréal, Kanada.

Uppgifter och finansiering

WADA:s främsta uppgifter är:

  • att harmonisera, utveckla och upprätthålla WADA:s regelverk samt följa upp att regelverket följs
  • att publicera och distribuera den årliga förteckningen över förbjudna substanser och metoder i idrotten
  • att utveckla regionala antidopingprogram
  • ett omfattande internationellt forskningsprogram
  • ackreditering av dopinglaboratorier
  • ett oberoende internationellt kontrollprogram
  • internationella uppfostrings- och kommunikationsprogram
  • ett oberoende undersökningsprogram inom dopingövervakningen och
  • ett oberoende program för dopingkontroller vid stora internationella idrottstävlingar
  • WADA får hälften av sin finansiering från Internationella Olympiska Kommittén och hälften från stater i olika världsdelar

Staterna har förbundit sig att stödja WADA:s verksamhet genom UNESCO:s antidopingavtal.

Till WADA:s hemsida

warning Created with Sketch.