Vilka är iNADO?

Uppdaterad

iNADO är ett samarbetsorgan för nationella antidopingorganisationer och organisationernas personal. Dess målsättning är att påverka utvecklingen av jämlikheten inom antidopingarbetet genom att arrangera utbildning och seminarier samt genom informationsutbyte om verksamheten inom området.

warning Created with Sketch.