Varför blir min Travel entry/resa ”Non-Compliant”?

Uppdaterad

Nedan följer två vanliga anledningar till att en travel entry blir non-compliant i ADAMS (dagarna blir röda):

Se exempelbild: 

1. Du har inte ersatt din overnight accomodation med en travel entry som täcker hela perioden kl. 23.00-05.00.

  • Om du beräknar att avsluta din resa innan kl. 05.00, lägg in overnight accomodation.
  • Om du kommer att vara framme på hotell efter kl. 05.00, alternativt är osäker på när du kommer fram, lägg din travel entry fram till kl. 05.00 eller längre och komplettera med beskrivande info om din resa i ”additional information”. 
  • Om du inte har angivit en 60-minutersperiod mellan kl. 05.00-23.00 trots att du kan (OBS. gäller endast för registrerad kontrollpool)

2. Du har försökt rapportera travel entry i ett kvartalsskifte.

Det går inte att rapportera resa i kvartalsskifte. Lägg i stället en travel entry förgående kvartals sista dag och kommande kvartals första dag. Ignorera eventuella felmeddelanden.

Guide taggad med: ADAMS övernattning resa resor
warning Created with Sketch.