Behöver jag söka medicinsk dispens för min astmamedicin?

Uppdaterad

Det beror på vilken aktiv substans din medicin har.

Tillåtet 

Följande beta-2-stimulerare eller luftrörsvidgande inhalationspreparat är tillåtna upp till ett visst gränsvärde:

Salbutamol
Max 1600 mikrogram under 24 timmar i uppdelade doser ej överstigande 600 mikrogram under 8 timmar påbörjad från vilken dos som helst.

Exempel på inhalationspreparat som innehåller salbutamol är Airomir, Buventol, Combivent och Ventoline.

Formoterol 
Max 54 mikrogram under 24 timmar.

Exempel på inhalationspreparat som innehåller formoterol är Oxis, Symbicort, Innovair och Bufomix.

Salmeterol 
Max 200 mikrogram under 24 timmar.

Exempel på inhalationspreparat som innehåller salmeterol är Seretide och Serevent.

Vilanterol
Max 25 mikrogram vilanterol under 24 timmar.  

Inhalerad kortison (till exempel Pulmicort, Giona och Flutide) är inte dopingklassat. Läs mer om kortison här. 

Vid användning tillsammans med diuretika eller annan maskerande substans, är dock alla beta-2-stimulerare helt förbjudna, såväl i samband med tävling som utanför tävling. 

Förbjudet 

Övriga beta-2-stimulerare i inhalationsform (till exempel Bricanyl) liksom alla beta-2-stimulerare i andra beredningsformer är förbjudna. Detta inkluderar även inhalation av beta-2-stimulerare med hjälp av nebulisator. Användning av nebulisator har visat kunna ge ökad mängd tillfört läkemedel till lungorna och kan därför resultera i en överdosering gentemot de gränsvärden WADA har godkänt. Finns ett behov av att använda nebulisator kan man ansöka om medicinsk dispens.  

För alla beta-2-stimulerare är preparatet helt förbjudet tillsammans med diuretika eller annan maskerande substans, såväl i samband med tävling som utanför tävling. 

Här kan du ta reda på huruvida du måste söka den medicinska dispensen i förhand eller om den kan sökas i efterhand.  

warning Created with Sketch.