Antidoping Sverige

Behöver jag söka medicinsk dispens för min astmamedicin?

Uppdaterad

Det beror på vilken aktiv substans din medicin har.

Tillåtet 

För följande beta-2-stimulerare i angivna doser/koncentrationer krävs ingen medicinsk dispens:

Salbutamol
Max 1600 mikrogram under 24 timmar i uppdelade doser ej överstigande 600 mikrogram under 8 timmar påbörjad från vilken dos som helst.
Exempel på inhalationspreparat som innehåller salbutamol är Airomir, Buventol, Combivent och Ventoline.

Formoterol 
Max 54 mikrogram under 24 timmar.
Exempel på inhalationspreparat som innehåller formoterol är Oxis, Symbicort, Innovair och Bufomix.

Salmeterol 
Max 200 mikrogram under 24 timmar.
Exempel på inhalationspreparat som innehåller salmeterol är Seretide och Serevent.

Vilanterol
Max 24 mikrogram vilanterol under 24 timmar.  

Inhalerad kortison (till exempel Pulmicort, Giona och Flutide) är inte dopingklassat. 

Vid användning tillsammans med diuretika eller annan maskerande substans, är dock alla beta-2-stimulerare helt förbjudna, såväl i samband med tävling som utanför tävling. 

Förbjudet 

Övriga beta-2-stimulerare i inhalationsform (till exempel Bricanyl) liksom alla beta-2-stimulerare i andra beredningsformer är förbjudna.  

För alla beta-2-stimulerare är preparatet helt förbjudet tillsammans med diuretika eller annan maskerande substans, såväl i samband med tävling som utanför tävling. 

Här kan du ta reda på huruvida du måste söka den medicinska dispensen i förhand eller om den kan sökas i efterhand.