Jag behöver använda en dopingklassad medicin, vad gör jag?

Uppdaterad

Om du redan kollat i Röd-gröna listan och tagit reda på att din medicin är dopingklassad måste du därefter kontrollera om du behöver söka medicinsk dispens i förväg eller om det räcker att du söker dispensen i efterhand, så kallad retroaktiv medicinsk dispens. Om du behöver söka medicinsk dispens i förväg eller i efterhand beror på vilken idrottslig nivå du befinner dig på. 

Indelning idrottsutövare

Idrottsutövare kan klassificeras antingen som Nationell idrottsutövare eller Övrig idrottsutövare och ska ansöka om medicinsk dispens enligt nedanstående:

  • I de flesta fall ska Nationella idrottsutövare ha ansökt om och fått beviljat medicinsk dispens före en dopingkontroll.
  • Övriga idrottsutövare omfattas av retroaktiv medicinsk dispens i enlighet med idrottens antidopingreglemente och får ansöka om medicinsk dispens efter en dopingkontroll.
  • OBS! Idrottsutövare som är utsedda att vistelserapportera av det internationella specialidrottsförbundet (ISF) eller som deltar i tävling särskild listad av berört ISF ska normalt ansöka om medicinsk dispens direkt till sitt ISF eller försäkra sig om att den svenska medicinska dispensen accepteras av ISF.

Retroaktiva möjligheter att söka dispens finns. Läs mer i följande stycke. 

Om retroaktiv medicinsk dispens

Om du klassificeras som Övrig idrottsutövare ska du ansöka om medicinsk dispens retroaktivt. Det betyder att om du genomgått en dopingkontroll och analysresultatet påvisar doping/analysresultatet är positivt, kommer du att bli kontaktad och bli ombedd att inkomma med en retroaktiv ansökan om medicinsk dispens där du ska styrka ditt behov av dopingklassad substans/metod. Om den retroaktiva ansökan om medicinsk dispens godkänns, så avförs ärendet.

Ta reda på vilka kriterier som gäller för Nationell idrottsutövare inom din idrott

warning Created with Sketch.