Jag behöver använda en dopingklassad medicin, vad gör jag?

Uppdaterad

Om du redan kollat i Röd-gröna listan och tagit reda på att din medicin är dopingklassad måste du därefter kontrollera om du behöver söka medicinsk dispens i förväg eller om det räcker att du söker dispensen i efterhand, så kallad retroaktiv medicinsk dispens. Om du behöver söka medicinsk dispens i förväg eller i efterhand beror på vilken idrottslig nivå du befinner dig på. 

Indelning idrottsutövare

I samband med dispensreglerna finns en indelningen i idrottsutövare på nationell/hög tävlingsnivå respektive övrig idrottsutövare och ska tolkas enligt nedanstående.

  • Idrottsutövare på nationell/hög tävlingsnivå ska alltid ansöka om medicinsk dispens.
  • Övriga idrottsutövare omfattas av retroaktiv medicinsk dispens i enlighet med idrottens antidopingreglemente.
  • OBS! Idrottsutövare som är utsedda att vistelserapportera av det internationella specialidrottsförbundet (ISF) eller som deltar i tävling särskild listad av berört ISF ska normalt ansöka om medicinsk dispens direkt till ens ISF eller försäkra sig om att den svenska medicinska dispensen accepteras av ISF.

Ta reda på vad som är nationell/hög tävlingsnivå för din idrott här

warning Created with Sketch.