Finns det någon kontroll för kosttillskott?

Uppdaterad

I Sverige är varje enskild kommun ansvarig för tillsynen av kosttillskott. Det innebär i praktiken att det i flertalet kommuner inte alls förekommer kontroll av kosttillskott medan några kommuner periodvis genomför vissa insatser. Varje kommun kan endast besluta om saluförbud för produkter i den egna kommunen. Ett tips är att kolla med din egen kommun om de utövar någon tillsyn av kosttillskott. 

Kosttillskott omfattas inte av samma strikta krav för dokumentation av innehåll, effekt, biverkningar och interaktioner som läkemedel. Livsmedelsverket är Sveriges expert- och centrala kontrollmyndighet på livsmedelsområdet men utövar ytterst begränsad kontroll av kosttillskott. 

Läs gärna Livsmedelsverkets information om kosttillskott här. 

warning Created with Sketch.