Vilka kosttillskott innehåller dopingklassade substanser?

Uppdaterad

Det är ingen som riktigt vet vad kosttillskotten på marknaden innehåller. Det förekommer att kosttillskott innehåller både dopingklassade och hälsovådliga substanser. Det kan bero på slarv vid tillverkning eller paketering, eller vara orsakat av tillverkare som "medvetet kryddar" sina produkter.

Flera olika undersökningar både i Sverige och i andra länder visar alla liknande resultat att cirka 15 procent av alla undersökta kosttillskott innehåller dopingklassade substanser.

Kosttillskott räknas som livsmedel och regleras av livsmedelslagen. Ansvarig myndighet är Livsmedelsverket men de utövar ingen aktiv kontroll. En del kommuner gör vissa stickprovskontroller i butiker som säljer kosttillskott.

Det du själv kan göra är att titta på innehållsförteckningen och se om substanserna som uppges på etiketten finns på Wada:s dopinglista. Det är dock inte alls säkert att innehållsförteckningen stämmer med det verkliga innehållet.

Många elitidrottare använder därför inte kosttillskott då de inte vill riskera att få i sig dopingklassade eller hälsovådliga substanser, som kan leda till en dopingförseelse.

Läs mer om kosttillskott

warning Created with Sketch.