Finns det specifika dopingregler för till exempel fotboll?

Uppdaterad

Nej, i Sverige finns inga specifika dopingregler för fotboll. Idrottens Antidopingreglemente gäller inom alla RF-anslutna idrotter. Det som kan skilja inom några idrotter gäller betablockerare vilket går att se i dopinglistan under rubriken "Substanser förbjudna inom vissa idrotter". Fotboll har inga egna regler under denna punkt.

Internationellt gäller FIFA:s regler som ska följa Världsantidopingkoden (Koden). Förenklat kan man säga att under fotbollsspel i av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) sanktionerad match och under träning i Sverige eller utomlands med svenskt lag gäller svenska regler. Vid internationellt sanktionerad match gäller internationella fotbollförbundets regler. Reglerna är egentligen de samma enligt Världsantidopingkoden, men det kan förekomma vissa detaljskillnader i praxis.

warning Created with Sketch.