Vilka dopingregler gäller när en svensk bosätter sig utomlands och idrottar där?

Uppdaterad

Om man till exempel ska åka utomlands för att studera och tänker idrotta där så gäller det landets nationella regler. Det är samma dopinglista och regler som vi följer i hela världen. Världsantidopingkoden (Koden). Om det handlar om internationella tävlingar så gäller respektive internationella specialidrottsförbunds regler vilka också ska följa Koden. Men det kan skilja sig något åt i vissa detaljer när det gäller tillämpningen av reglerna. Även om en svensk idrottare är bosatt och verksam utomlands omfattas idrottsutövaren av Idrottens Antidopingreglemente, när denne representerar Sverige.