Vad får man för straff som medlem i en idrottsförening jämfört med icke medlem?

Uppdaterad

De personer som omfattas av bestämmelserna i Idrottens Antidopingreglemente är medlemmar eller licensinnehavare i förening ansluten till ett specialidrottsförbund. (SF, som exempelvis Svenska Ridsportförbundet, Svenska Fotbollförbundet osv.) Men även deltagare i evenemang och aktiviteter som organiserats eller godkänts av SF eller förening som är medlem i SF. Personer som har ackreditering, licens eller ett avstalsmässigt förhållande med SF samt personer som deltar i nationellt evenemang som organiserats och genomförts utan tillstånd av nationellt eller internationellt idrottsförbund.

Personer som tränar på privata gym omfattas alltså inte av idrottens dopingregler, ifall de inte ryms inom definitionen i första stycket. Det finns dock en dopningslag i Sverige som förbjuder intag och befattande med Anabola Androgena Steroider, Testosteron och Tillväxthormon. Att hantera eller inta enligt svensk lag förbjudna preparat kan ge böter eller fängelse. Brott mot dopinglagen är en fråga att utreda för polis och åklagare.

warning Created with Sketch.