Antidoping Sverige

Hur kan jag ta reda på om min medicin är dopingklassad?

Uppdaterad

Du kan kontroller dina mediciner i vårt sökverktyg Röd-gröna listan för att se om din medicin är dopingklassad eller inte.