Antidoping Sverige

Vem bestämmer vilka preparat som klassas som doping och hur görs det?

Uppdaterad

Det är sedan 2004 Världsantidopingbyrån WADA som har ansvaret för dopinglistan. Dessförinnan, från 1968 fram till 2003, var det Internationella Olympiska Kommitténs Medicinska kommission som beslutade om hur dopinglistan skulle se ut.

För att en substans eller metod ska dopingklassas krävs att substansen eller metoden antingen är att betrakta som maskerande eller att den uppfyller två av följande tre kriterier:

  • Potentiell prestationshöjande  
  • Potentiell hälsorisk 
  • Strider mot ”spirit of sport”

WADA:s listexpertgrupp tar varje år fram ett förslag till nästa års dopinglista. Förslaget cirkuleras till alla länder och idrotter som är anslutna till världsantidopingkoden. Listexpertgruppen beaktar därefter inkomna ändringsförslag och gör ett slutligt förslag till ny dopinglista som sedan formellt antas av WADA:s Executive Comittee. Den nya dopinglistan publiceras på hösten för att börja gälla från 1 januari kommande år.