Vem bestämmer vilka preparat som klassas som doping och hur görs det?

Uppdaterad

Det är sedan 2004 Världsantidopingbyrån WADA som har ansvaret för dopinglistan. Dessförinnan, från 1968 fram till 2003, var det Internationella Olympiska Kommitténs Medicinska kommission som upprättade dopinglistan som inte hade någon verkan globalt mer än under olympiska spel, men många idrotts- och antidopingorganisationer använde sig av den ändå. 

Kriterier för dopingklassning

För att en substans eller metod ska dopingklassas krävs att substansen eller metoden antingen är att betrakta som maskerande eller att den uppfyller två av följande tre kriterier:

  • Potentiell prestationshöjande  
  • Potentiell hälsorisk för idrottsutövaren
  • Strider mot ”spirit of sport” - idrottens anda

WADA:s listexpertgrupp tar varje år fram ett förslag till nästa års dopinglista. Förslaget cirkuleras till alla länder och idrotter som är anslutna till världsantidopingkoden. Listexpertgruppen beaktar därefter inkomna ändringsförslag och gör ett slutligt förslag till ny dopinglista som sedan formellt antas av WADA:s Executive Comittee. Den nya dopinglistan publiceras senast tre månader innan den träder ikraft från 1 januari kommande år.

warning Created with Sketch.