Vad är efedrin för något?

Uppdaterad

Efedrin är en stimulantia som i Sverige förekommer som läkemedel i vissa hostmediciner, t.ex. Mollipect och Lepheton. Det förekommer också i vissa läkemedel mot illamående, te.x. Lergigan Comp. Det har också förekommit att oseriösa tillverkare av hälsokostprodukter "kryddat" sina produkter med efedrin och marknadsfört dem som ett fettförbrännande bantningsmedel, ofta i kombination med koffein för att öka ämnesomsättningen.

Vid större doser har efedrin en centralstimulerande effekt, det vill säga det påverkar det centrala nervsystemet i likhet med till exempel amfetamin eller kokain. Den huvudsakliga risken med efedrin och annan stimulantia är att den kan ge biverkningar i form av allvarlig hjärt- och kärlpåverkan, skakningar, svettningar, kräkningar oro och sömnsvårheter och kan vara beroendeframkallande. Man utvecklar också tolerans mot substansen, det vill säga efedrinets verkan avtar vid upprepad användning.

Efedrin har förekommit i styrketräningssammanhang för dess fettförbrännande och uppiggande egenskaper. Även i missbrukarkretsar kan efedrin förekomma. Efedrin är sedan 1/9 2005 läkemedelsklassat i Sverige vilket innebär att det är olagligt att sälja kosttillskott som innehåller efedrin. Efedrin får alltså endast finnas i registrerade läkemedel.

warning Created with Sketch.