Vad är det för typ av biverkningar av EPO-doping?

Uppdaterad

EPO (erytropoetin) är ett hormon som ökar andelen röda blodkroppar i blodet, vilket leder till förbättrad syreupptagningsförmåga. Aranesp/NESP(darbepoetin) är ett exempel på ett av flera EPO-läkemedel. Dessa används kliniskt vid njursjukdomar och blodbrist (anemi). Den som är frisk och dopar sig med EPO riskerar högt blodtryck, blodproppar och hjärtsvikt orsakat av för hög andel röda blodkroppar.

Guide taggad med: bloddoping
warning Created with Sketch.