Är CBD-olja dopingklassad?

Uppdaterad

CBD-olja i sig är inte förbjudet, men Tetrahydrocannabinol (THC) som ofta återfinns i CBD-olja är förbjudet i samband med tävling och har ett gränsvärde som man utgår ifrån, då det är tillåtet utanför tävling. Eftersom CBD-olja innehåller THC bör du antingen helt avstå från att använda det eller använda med försiktighet, då THC kan resultera i ett positivt prov om dopingkontroll gjorts vid tävling.

warning Created with Sketch.