Hur går vistelserapporteringen till i praktiken?

Uppdaterad

Vistelserapporteringen sker på engelska i det globala datasystemet ADAMS som tillhandahålls av WADA. Vistelserapportering samt uppdateringar av vistelserapporten ska i första hand göras via ADAMS webbportal och appen Athlete central. Uppdateringar som gäller för pågående dygn kan även göras via sms om man inte har tillgång till nätverk. Samtliga uppdateringar synkroniseras i ADAMS. 

I tillägg kan idrottsutövare skicka uppdateringar till Antidoping Sverige via e-post (info@antidoping.se). Vistelserapportering via e-post används för idrottsutövare som inte har möjlighet att vistelserapportera på annat sätt, samt om idrottsutövaren behöver göra en akut uppdatering men inte kommer åt någon av övriga metoder.warning Created with Sketch.