Varför måste föreningar vistelserapportera?

Uppdaterad

Det är närmast omöjligt att utföra dopingkontroller utanför tävling, om man inte vet var idrottsutövare befinner sig. Oanmälda dopingkontroller under tränings- och uppbyggnadsperioden är ett av de mest effektiva sätten att avskräcka från att använda dopingmedel och att upptäcka doping. 

Kravet på vistelserapportering finns för att idrottsutövare ska känna trygghet i att tävla i en dopingfri miljö. Vistelserapportering för lag innebär att föreningen ansvarar för att, enligt gällande regler, rapportera när och var laget tränar och/eller har andra regelbundna samlingar, exkluderat matcher.

Läs mer om vistelserapportering

warning Created with Sketch.