Vad är en vistelserapporteringsbrist?

Uppdaterad

En vistelserapporteringsbrist innefattar både missad dopingkontroll (bomkontroll) och brist i vistelserapportering (rapporteringsbrist).

warning Created with Sketch.