Vilka idrottsutövare omfattas av kraven på vistelserapportering?

Uppdaterad

Ett begränsat antal idrottsutövare i världen omfattas av krav på vistelserapportering. Idrottsutövare kan vistelserapportera till sitt internationella specialidrottsförbund, till sin nationella antidopingorganisation (”NADO”) eller till båda. I de fall idrottsutövaren vistelserapporterar till båda organisationerna är det i regel det internationella specialidrottsförbundet som ansvarar för idrottsutövarens vistelserapportering. 

Läs mer om individuell vistelserapportering.

Även föreningar och IdrottsAB  kan ha krav att vistelserapportera

warning Created with Sketch.