Vad är en bomkontroll?

Uppdaterad

En bomkontroll definieras som idrottsutövares underlåtenhet att vara tillgänglig för dopingkontroll på den tid och plats som angetts för en viss dags 60-minutersperiod i vistelserapporten. 

Om en dopingkontrollfunktionär inte kunnat lokalisera idrottsutövaren för dopingkontroll under angiven 60-minutersperiod kommer Antidoping Sverige att skicka en formell underrättelse om denna vistelserapporteringsbrist, varvid idrottsutövaren får möjlighet att inkomma med ett yttrande.

warning Created with Sketch.